องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th
 
 
 


ประชุมประชาคมเพื่อคัดเลือกแต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย บ้านเหล่ากาดหญ้า หมู่ที่ 9


องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา ร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน นำโดยท่านกำนันตำบลหลุบคา ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักปลัด และผู้อำนวยการกองส่งเสริมเกษตร  ได้จัดประชุมประชาคมเพื่อคัดเลือกแต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย บ้านเหล่ากาดหญ้า หมู่ที่ 9 เนื่องจากไม่มีคณะกรรมการหมู่บ้าน โดยมีประชาชน หมู่ที่ 9 เข้าร่วมประชุมจำนวน 60 คน และมีมติเป็นเอกฉันท์