องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th
 
 
 


กิจกรรม “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” พ.ศ. 2564


วันที่  21  ตุลาคม  2564  องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา  จัดกิจกรรม “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” พ.ศ. 2564   ซึ่งตรงกับวันที่  21  ตุลาคม  ของทุกปี  เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทรบรมราชชนนี  และเป็นการสร้างจิตสำนึกให้เกิดความรัก ความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ  โดยร่วมกันบำรุงรักษาต้นไม้  ด้วยการพรวนดิน  ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช โรคแมลง ตัดแต่งกิ่งไม้ และรดน้ำต้นไม้ในพื้นที่ปลูกต้นไม้ บริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย พนักงานส่วนตำบล  ครู พนักงานจ้าง และนักศึกษาฝึกงาน