องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th
 
 
 


ตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessments :LPA ประจำปี 2564


อบต.หลุบคา  นำโดยท่านนายกมงคล เกิดมงคล นายกอบต.หลุบคา ท่านปลัดสมพงษ์ บุญทัน ปลัด อบต.หลุบคา พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบลหลุบคา รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance  Assessments :LPA ประจำปี 2564  จากทีมคณะกรรมการตรวจประเมินจังหวัดชัยภูมิ