องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th
 
 
 


ณรงค์สวมใส่ผ้าไทยผ้าอัตลักษณ์ประจำอำเภอแก้งคร้อ ในวันพุธของทุกสัปดาห์


อบต.หลุบคา นำโดยท่านนายกมงคล เกิดมงคล นายกอบต.หลุบคา ท่านปลัดสมพงษ์  บุญทัน  ปลัดอบต.หลุบคา พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบลรณรงค์สวมใส่ผ้าไทยผ้าอัตลักษณ์ประจำอำเภอแก้งคร้อ ในวันพุธของทุกสัปดาห์ เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน