องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th
 
 
 


เตรียมแปลงสาธิตทำนาข้าว ประจำปี 2564


วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ประธานศูนย์เรียนรู้ฯ และพนักงานกองส่งเสริมการเกษตร ได้ทำการเตรียมแปลงสาธิตทำนาข้าว ประจำปี 2564 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนตำบลหลุบคา