องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th
 
 
 


กิจกรรมมอบถุงยังชีพช่วยเหลือเยียวยาคนพิการที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 )


วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา โดยนายกมงคล เกิดมงคล ได้มอบหมายให้นายสมพงษ์ บุญทัน ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล นางสาวชลนันท์มาศศรี ตำแหน่งผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่ช่วยเหลือเยียวยาคนพิการที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 )