องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th
 
 
 


กิจกรรม "นุ่งซิ่น สวมใส่ผ้าไทย" ทุกวันศุกร์และวันพระ


วันที่ 11 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ นำโดยนายมงคล  เกิดมงคล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฯ  พร้อมด้วย นายสมพงษ์ บุญทัน ปลัด อบต. และพนักงานส่วนตำบล พนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย "นุ่งซิ่น สวมใส่ผ้าไทย" ทุกวันศุกร์และวันพระ ส่งเสริมความเป็นไทย สร้างอัตลักษณ์ของคนชัยภูมิ ตามแนวนโยบายของนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ