องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th
 
 
 


งานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว ประจำปี 2563


วันที่  13  พฤศจิกายน  2563   องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา นำโดย นายมงคล เกิดมงคล นายกอบต.หลุบคา  พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบลหลุบคา พนักงานจ้าง นักศึกษาฝึกงาน ร่วมกับ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลหลุบคา โดยนายสลิต หาญอาสา ประธานศูนย์เรียนรู้ฯ และคณะกรรมการศูนย์ฯ  ได้จัดกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว  ประจำปี  2563 เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม  ณ  แปลงข้าวสาธิต  ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลหลุบคา  อำเภอแก้งคร้อ   จังหวัดชัยภูมิ