องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th
 
 
 


โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในตำบลหลุบคา ประจำปี 2563


วันที่ 3 กันยายน 2563  องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา นำโดยนายมงคล  เกิดมงคล  นายก
องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา  ร่วมกับจิตอาสาและอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกตำบลหลุบคา จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในตำบลหลุบคา  ประจำปี  2563 เพื่อถวายพระเกียรติน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ  และแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  68  พรรษา  เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และเสริมสร้างทัศนียภาพ  บริเวณทางสัญจร บริเวณหน้าสำนักงาน  และบริเวณที่สาธารณะ ถนนสายหลัก  ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา  ให้มีความร่มรื่น  สวยงาม  และมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย น่ามอง สร้างความเพลิดเพลินในการเดินทาง  และเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีการบูรณาการร่วมกัน  สร้างจิตสำนึกและสร้างแรงจูงใจให้ชาวตำบลหลุบคา  ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืนสืบไป  อีกทั้งช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชนเป็นการลดภาวะโลกร้อนและลดมลพิษในอากาศ  อีกด้วย  ซึ่งต้นไม้ที่ปลูกในครั้งนี้  ทั้งสิ้น  จำนวน  145  ต้น  ประกอบด้วย  ต้นเหลืองปรีดียาธร  ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์   ต้นกัลปพฤกษ์   และ ต้นประดู่แดง