องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th
 
 


แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง เงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 19 ก.ย. 2561