องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th
 
 


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2559

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 3 ส.ค. 2559