องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th
 
 
ประกาศราคากลาง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนดินหอม สายโนนดินหอม - โปร่งแจ้ง [ 4 ม.ค. 2561 ]63
2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบหมู่บ้านเหล่าเกษตร - รอบวัด [ 4 ม.ค. 2561 ]63
3 โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๒ บ้านโคกไพรวัน จำนวน ๕ โครงการ [ 15 ธ.ค. 2560 ]61
4 ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๒ บ้านโคกไพรวัน จำนวน ๕ (เส้น) [ 15 ธ.ค. 2560 ]64
5 โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านเลิงทุ่ม หมู่ที่ ๓ สายไร่ฝายพญานาค - สระเกล็ดลิ่น [ 13 ธ.ค. 2560 ]56
6 จ้างเกรดปรับแต่งถนน หมู่ที่ ๓ บ้านเลิงทุ่ม หมู่ที่ ๗ บ้านโสกหว้า และ หมู่ที่ ๘ บ้านโนนดินหอม [ 13 ธ.ค. 2560 ]63
7 โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๙ บ้านเหล่ากาดย่า สายเหล่ากาดย่า - ที่สาธารณะ [ 13 ธ.ค. 2560 ]66
8 ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร จำนวน ๓ โครงการ [ 12 ธ.ค. 2560 ]54
9 โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้านเลิงทุ่ม หมู่ที่ ๓ สายทางสี่แยกกลางบ้านเลิงทุ่ม [ 9 ต.ค. 2560 ]177
10 โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้านโนนศิลา หมู่ที่ ๔ สายทางโนนศิลา - ภูดิน [ 9 ต.ค. 2560 ]184
 
|1หน้า 2|3|4