องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th
 
 
ประกาศราคากลาง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบหมู่บ้านสายห้วยหวาย - เลิงทุ่ม [ 27 ธ.ค. 2561 ]45
2 โครงการจ้างปรับปรุงท่อเมนประปา บ้านโสกหว้า หมู่ที่ 7 [ 22 ส.ค. 2561 ]58
3 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หลุบคา [ 20 ส.ค. 2561 ]60
4 โครงการปรับปรุงพื้นที่ภายนอกรอบบริเวณอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหลุบคา [ 16 ส.ค. 2561 ]42
5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน โึคกไพรวัน หมู่ที่ ๒ สายบ้านนายประเคน - บ้านนางละมัย [ 24 ก.ค. 2561 ]43
6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านภูดิน หมู่ที่ ๕ สายหอถังประปา SML - ทางหลวง ๒๐๑ [ 24 ก.ค. 2561 ]56
7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายคุ้มน้อย - โปร่งแจ้ง [ 19 ก.ค. 2561 ]51
8 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบท่อครึ่งซีกและขยายผิวจราจร บ้านโสกหว้า หมู่ที่ 7 [ 23 ม.ค. 2561 ]46
9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเกล็ก สายหอถังประปา - นานางสุปัน [ 16 ม.ค. 2561 ]40
10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโนนศิลา หมู่ที่ 4 - ภูดิน [ 15 ม.ค. 2561 ]50
 
หน้า 1|2|3|4