วันที่
ชื่อเรื่อง
23  พ.ย. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หลุบคา ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนโรงเรียน สังกัด สพฐ. ในเขตตำบลหลุบคา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ต.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หลุบคา ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2565 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 (ทุกวันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ต.ค. 2565
ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ต.ค. 2565
จ้างเหมารถรับ - ส่ง เด็กเล็กผู้ด้อยโอกาสและยากจนที่เข้ารับการอบรมเลี้ยงดูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2565
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค็บ (๔ ประตู) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21  ก.ย. 2565
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายภายในตำบลหลุบคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2565
จ้างปรับปรุงถนนบ้านโนนดินหอม หมู่ที่ ๘ สายโนนดินหอม - ชัยบาดาล และโครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนบ้านโสกหว้า หมู่ที่ ๗ สายข้างวัดป่าบ้านโสกหว้า (ช่วงหลังฝายหนองพรานสงฆ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2565
จ้างเหมาปรับปรุุงถนนบ้านโนนดินหอม หมู่ที่ ๘ สายโนนดินหอม - ชัยบาดาล และโครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนบ้านโสกหว้า หมู่ที่ ๗ สายข้างวัดป่าบ้านโสกหว้า (ช่วงหลังฝายหนองพรานสงฆ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๒ - ๓๖๔๕ ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง