องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2559

  จัดกิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเร...
  ทำบุญถวายเพลพระ วัดแถวไพรวัน บ้านโคกไพรวัน หมู่ที...
  ประชุมพนักงานส่วนตำบล ประจำเดือน สิงหาคม 2565

 
เกร็ดความรู้กับลุงพี ตอนที่ 12 "ถังดับเพลิง"
 

 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ  36150
โทรศัพท์ 044-056345 โทรสาร 044-056346 มือถือ 092-5645275
E-mail : admin@lupka.go.th

© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign