วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.ย. 2562
จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
13  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
ซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด ๒๒ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์เกษตร เครื่องพ่นยา จำนวน ๒ เครื่อง (ชนิดสะพายหลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง ปั้มลมสายพาน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
จ้างเหมารถบัสโดยสารไม่ประจำทางสองชั้นขนาด ๕๐ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
ซื้อโต๊ะอเนกประสงค์แบบไฟเบอร์กลาส จำนวน ๘ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง