องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


กิจกรรมหลุบคาร่วมใจปลูกป่า ตามโครงการป่ารักษ์น้ำโล่ใหญ่ชัยภูมิ


องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา   ได้กำหนดจัดกิจกรรมหลุบคาร่วมใจปลูกป่า ตามโครงการป่ารักษ์น้ำโล่ใหญ่ชัยภูมิ  เมื่อวันที่  25  กรกฎาคม 2561 เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวที  และแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงเป็น “น้ำ” สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่ทรงเป็น “ป่า” และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงเป็น “พลังของจิตอาสา”  และเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกและตระหนักถึงปัญหาภาวะโลกร้อนและเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยการร่วมทวงคืนผืนป่าต้นน้ำโล่ใหญ่ที่เป็นภูเขาหัวโล้น  ตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิที่ต้องการทำให้ป่าไม้ที่ได้รับความเสียหายจากการบุกรุกกว่า ๑๓,๐๐๐ ไร่  กลับคืนความอุดมสมบูรณ์และอนุรักษ์แหล่งต้นกำเนิดลำน้ำชีแม่น้ำสายหลักของจังหวัดชัยภูมิ  โดยเป้าหมายในปีนี้ จะมีการปลูกป่าหลากสีให้ได้ไม่น้อยกว่า 7,000 ไร่ เพื่อให้เป็นป่าภูเขาหลากสีเข้ามาทดแทนภูเขาหัวโล้น  ซึ่งจะมีโซนสีต่างๆ 5 สี  ออกดอกตามฤดูกาล  ประกอบด้วย  สีม่วง, เหลือง, ขาว, ชมพู  และสีแสด เนื้อที่รับผิดชอบหน่วยงานละ  3  ไร่ๆละ 50 ต้น  ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับมอบหมายให้ปลูกพรรณไม้สีเหลืองต้นราชพฤกษ์ (ต้นคูณ)