องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการพัฒนาประสิทธิภาพผู้ผลิตอ้อยให้กับเกษตรกร ประจำปี 2561


องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา   ได้จัดทำโครงการโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการพัฒนาประสิทธิภาพผู้ผลิตอ้อยให้กับเกษตรกร  ประจำปี  2561  ขึ้น  เพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยที่สนใจเข้ารับการอบรมได้เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในการผลิต การเพิ่มผลผลิตต่อไร่และการจัดการไร่อ้อย  ได้ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรงจากเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับการผลิตอ้อยเพื่อให้ได้คุณภาพและผลผลิตต่อไร่ที่สูงขึ้น โดยฝึกอบรมและศึกษาดูงาน  ณ บ้านโคกใหม่พัฒนา  ตำบลหินโคน  อำเภอลำปลายมาศ  และ ศูนย์เรียนรู้พลังงานเพื่อชีวิตที่พอเพียง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่  6-7 มิถุนายน 2561