องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา ร่วมกับประชาชนในเขตตำบลหลุบคา ประจำปี 2559


โครงการอบรมปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยความร่วมมือระหว่างองคืการบริหารส่วนตำบลหลุบคาและประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา ระหว่างวันที่ 15-22 ธันวาคม 2559 ณ วันแสงทองธราวาส บ้านภูดิน