องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณ


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้จัดชุดบริการเพื่อออกซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณตามที่ได้รับการแจ้งจาก ส.อบต.